Biggeorge Alapítvány az Esélyekért

Rólunk:

Az alapítvány hátrányos helyzetű emberek, elsősorban gyermekek és fiatalok, illetve a velük foglalkozó nevelés-oktatás, tehetséggondozás, egészségügy, karitatív, szociális feladatok, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedő alapítványok és egyesületek számára nyújt elsősorban pénzügyi segítséget.

Alapító:

Nagygyörgy Tibor a Biggeorge márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Nyrt. társtulajdonosa és vezérigazgatója.

Az alapítványt 500 millió forint alaptőkével hozta létre, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetben élő, nélkülöző gyermekek és fiatalok, valamint az őket támogató alapítványok számára nyújtson pénzügyi támogatást.

Az alapítványhoz a csoport cégei és külső támogatók is csatlakozhatnak.

A kuratórium:

Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője a kuratórium, melynek létszáma 3 fő. A kurátorok az Alapítvány vezető tisztségviselői.

A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül – az Alapítvány vagyonának felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az Alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, más belső szabályzatait, illetve a kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az Alapítvány éves költségvetését, éves számviteli beszámolóját, annak közhasznúsági mellékletével együtt.

Az Alapítvány első kuratóriumának tagjai:

Vizler Viktória, a kuratórium elnöke

Kühne Katalin Ágnes

Dr. Csákó Györgyi

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki, a kijelölés elfogadásától függően.

A kuratórium évente kétszer hoz határozatot a támogatás kedvezményezettjeiről az Alapítvány céljával összhangban. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy is csatlakozhat, a kuratórium jóváhagyását követően, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja.

 

Küldetésünk:

A Biggeorge Alapítvány az Esélyekért küldetése a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatása, esélyegyenlőségének javítása.

A hátrányos helyzetű gyermekek és az őket támogató karitatív szervezetek segítését elsősorban pénzügyi hozzájárulással támogatja alapítványunk.

Alapítványunk kiemelt célja, hogy még több rászoruló számára tudjunk segítő kezet nyújtani, ennek érdekében pedig bővíteni szeretnénk a támogatók körét. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy is csatlakozhat.

Úgy gondoljuk, hogy adni nemcsak jó, hanem kötelesség is és bízunk benne, hogy a társadalmi felelősségvállalás fontossága mások számára is felismerhetővé válik.

 

Támogatott szervezetek:

Kiemelten fontosnak tartjuk a szociálisan rászorulók segítését. Úgy gondoljuk, hogy adni nemcsak jó, hanem kötelesség is. Olyan társadalmi szervezeteket támogattunk, melyek adományozásban, hátrányos helyzetű családok segítésében, munkahelyteremtő programban, hátrányos helyzetű kisiskolások tehetségének kibontakoztatásában és a hátrányos helyzetű gyermeket támogatásában, szociálisan rászorult emberek otthonainak megteremtésében élen járnak.

Az Utcáról Lakásba Egyesület alapelve, hogy mindenkinek kell egy hely, amelyet otthonnak nevezhet. A biztonságos lakhatás alapvető feltétele a méltóságteljes életnek. Az erőforrások igazságos elosztásával egy szolidáris társadalomban méltó lakhatást lehet biztosítani mindenki számára. Ennek érdekében modellprogramokat dolgoztak ki és működtetnek, amelyekben önálló lakhatást nyújtanak hajléktalan és rászoruló embereknek. Együttműködnek önkormányzatokkal és magánemberekkel, szociális bérlakás-hálózatot és lakásügynökséget működtetnek. Jelenleg 77 ember lakhatását biztosítják. Az Egyesület célja, hogy minél több közterületen élő hajléktalan ember költözhessen szociális bérlakásba. Jelenleg ebben Budapesten tudnak segítséget nyújtani, kis ügyfélkörnek.

Emellett céljuk, hogy ezt innovatív lakáspolitikai eszközök bevezetésével és támogatásával segítsék elő. Céljuk az Elsőként Lakhatást módszer hazai bevezetésében való aktív részvétel, a módszer elemeinek alkalmazása a hazai jogszabályi keretek közt.

A MUS-E Magyarország Egyesület célja az elfogadásra, az önképviseletre, együttélésre, együttműködésre nevelés a művészetekben való aktív részvétel segítségével. A kisdiákok ezáltal olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik tevékenységük kiszélesítését, aktív részvételüket a közösségi munkában, kreativitásuk kibontakozását, szabadidejük hasznos eltöltését, életminőségük javítását. A programban olyan kisiskolások vesznek részt, akik általában ingerszegény környezetben, kirekesztettségben, sokszor erőszakos körülmények között élnek. Ezekre a problémákra reagál a MUS-E program a művészetek gyakorlásának eszközrendszerével, beilleszkedve a normál iskolai tanmenetbe. Ez olyan esélyt ad a programban részt vevő kisdiákoknak, ami által egy sikeresebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb és igazságosabb jövő körvonalazódik számukra.

A Magyar Vöröskereszt az egyik első és legátfogóbb humanitárius közösségének tagja, amely több, mint 14 millió önkéntessel van jelen szerte a világon. A szervezet országos szinten vesz rész aktívan szociális intézmények fenntartásában, lakossági adományozások szervezésében, emellett feladata még a véradás szervezés és az egészség fejlesztés.

A Polgár Alapítványt többek között a halmozottan hátrányos helyzetű embereknek, családoknak, – akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy már abba születtek, – a segítésére, esélyteremtésére jött létre.
Ez a tevékenység többfelé ágazik, melynek egyik ága a “Kiút Program”, amely egy munkahelyteremtő program és mikró hitelt biztosít mikró vállalkozásoknak, valamint mentorálja azokat az embereket, akik szeretnének vállalkozni, de semmi esélyük nincs arra, hogy banki hitelt kapjanak, vagy államilag támogatott finanszírozási programban részt vegyenek. Ennek mentén mára többszáz családi vállalkozás jött létre, melynek többsége folyamatosan működik, ebben civilek segítenek, többek között a Biggeorge Property is.
Az alapítvány másik tevékenysége a szintén ebből a körből származó gyermekek ösztöndíj programja (Új Start), mely mindenfajta tehetséget támogat, legyen akár szó reál tárgyakról, művészetről, sportól.
Nemcsak anyagi támogatást kapnak a gyerekek, hanem mentor programban vesznek részt, ahol minden egyes tehetséget külön mentor segíti az útján.

Kapcsolat:

Az Alapítvány székhelye: 1023 Budapest, Lajos u 28-32.

Az alapítvány elektronikus elérhetőségei:

alapitvany@biggeorge.hu

biggeorgealapitvany@bgcegugyek.hu

Kapcsolat

Az alábbi form kitöltésével küldjön nekünk üzenetet
Error: Please check your entries!